(open)DATA PRO VŠECHNY

NESEHNUTÍ

Kudy vedla naše cesta k open datům?

NESEHNUTÍ si vyzkoušelo za 18 let své existence řadu způsobů, jak chránit životní prostředí a podporovat obyvatelky a obyvatele v účasti na plánování a rozhodování. Od přímých akcí, přes správní řízení, soudy až po lobbying na úrovni parlamentu.

Řadu let jsme provozovali poradnu pro veřejnost, kterou jsme však z finančních důvodů poradnu museli zrušit. Hledali jsme proto jinou cestu, jak k veřejnosti data a informace dostávat. Jednou z cest je zasazovat se o co největší transparentnost a zveřejňování dat u veřejných institucí. Postupně, efektivně, systematicky.

Otevřená data umožňují získat informaci o tématu, kterým se člověk zabývá – povolování staveb, kvalita ovzduší, rozhodování samosprávy, kácení dřevin, intenzita dopravy, cyklostezky. Věříme, že data zpracovaná do zajímavých aplikací, grafik, článků mohou efektivně podpořit veřejnou diskusi, rozhodování samosprávy, či účast ve správních řízeních. A čím větší zájem o data bude, tím větší bude snad ochota veřejných institucí je poskytovat.

 

Co jsou to open data?RDF
DOC JSON XLS ODT XML CSV TXT API PDF KLM CSV

Co jsou to open data

Open data jsou informace, které jsou přes Internet veřejně poskytována dalším subjektům, kteří mají zájem s nimi dále pracovat, nahlížet do nich nebo je analyzovat. Open data by měla být strojově čitelná, jasně licencovaná, publikována pod otevřenými formáty s minimem restrikcí k jejich přístupu.

Jednoduše řečeno by se k nim měl dostat každý a k práci s nimi by neměl být vyžadován žádný speciální placený nástroj. Mělo by být jasné, jaké informace data poskytují a za jakých podmínek s nimi můžete pracovat.

Jak vlastně taková open data vypadají?

Open data můžou mít velmi různorodou podobu, ne všechny formáty jsou však vhodné. Jde zejména o to, zda mohou být z daného formátu data čtena strojově. Tim Berners-Lee, tvůrce webu, vytvořil pětistupňové hodnocení dat

V praxi je vhodné se snažit poskytovat data alespoň ve formátu, který dle hodnocení výše odpovídá třem hvězdičkám – tedy data jsou strojově čitelná a dostupná v otevřeném formátu, např. csv, xml, json.

Jak vypadá strojově čitelné „opendato“? Podívejme se naň například u aktuálních informací o znečištění ovzduší od ČHMÚ.

Takto vypadadají "lidsky čitelná" data na webu
Takto vypadají „lidsky čitelná“ data na webu
Takto vypadají strojově čitelná data ve formátu XML
Takto vypadají strojově čitelná data ve formátu XML
Takto vapadají strojově čitelná data ve formátu JSON
Takto vypadají strojově čitelná data ve formátu JSON

Jak můžete vidět, ve strojově čitelných datech se člověku špatně orientuje, ale pro počítač jsou takováto data jasná a dobře zpracovatelná.

Pokud samotná data není možné poskytovat ve strojově čitelném formátu, je vhodné, aby byla data poskytnuta v otevřeném formátu zároveň s metadaty, která popisují, jaká data a v jakém formátu jsou poskytována. Takovými metadaty může být například v případě smlouvy datum jejího uzavření, délka jejího trvání, zodpovědná osoba, IČ, číslo účtu, a podobně.

 

Jaké jsou přínosy pro prevenci korupce?
Transparentnost a veřejná kontrola jsou podle mého názoru nejdůležitějším nástrojem, který vede k prevenci korupce a zároveň vyvolává přirozený tlak na efektivní rozhodování politiků a úředníků. Potom samozřejmě záleží na zájmu občanské společnosti, která má větší možnost veřejné kontroly.

Lukáš Wagenknecht, předseda správní rady Good Governance Chcete více otevřených dat?§

Proč je přínosné otevírat data?

Transparentnost – poskytnutí otevřených dat pomáhá zvyšovat transparentnost institucí vůči veřejnosti, čímž se zvyšuje také jejich důvěryhodnost.

Participace – zveřejňování dat a informací umožňuje kvalitnější zapojení veřejnosti do fungování veřejných institucí i firem.

Kontrola údajů – více očí více vidí. Další využití nebo analýzy dat mohou poukázat na chyby, které by jinak mohly zůstat skryty.

Pohled zvnějšku – analýzy třetí stranou mohou poskytnout zajímavé výsledky a interpretace – např. data využívaná pro datovou žurnalistiku nebo tvorbu aplikací.

Jsou s open daty spojena nějaká rizika?

Porušení zákona o ochraně osobních údajů – při otevírání dat je třeba myslet na to, že zveřejněná data by neměla obsahovat žádné osobní údaje – měla by být důsledně anonymizována.

Chybná interpretace – otevřená data, tak jako jiný typ informací, mohou být chybně interpretována. Nad tímto máte jen omezenou možnost kontroly, ale velmi tomu může pomoci důsledný popis dat.

Jak otevřená data získat
Když se člověk začne detailněji zabývat otevřenými daty a jejich získáváním, může, podobně jako my, narážet na nejrůznější překážky, kterými se nesmí nechat odradit. Insitituce a organizace velmi často shromažďují své informace v papírové formě, případně v takových formátech, které není možné dál zpracovat (scan dokumentu v pdf). V horším případě data nejsou dostupná vůbec a člověk tudíž musí vytrvale čekat na jejich zveřejnění, neboť rozšířeným argumentem bývá nedostatek zdrojů – lidských i finančních. Často také panuje obava o zneužití nebo špatnou interpretaci dat nebo celková nechuť data poskytovat. Jednání, schůzky, lobbování za otevřená data. Pokud se člověk tím vším prokouše, dostane se k datům, nemá zdaleka vyhráno, neboť data nebývají vždy v použitelné podobě, je nutné je očistit a pohrát si s nimi. Zdlouhavý proces se ovšem vyplácí. Vznikají totiž pak unikátní věci, které v konečném důsledku slouží všem – institucím i veřejnosti.

Kristina Studená, NESEHNUTÍ
Jak to funguje v zahraničí?

Zahraniční zkušenosti

V zahraničí byla otevřená data systematicky uvedena do praxe již v roce 2009. Lídry v otevřenosti se staly Spojené státy, Kanada a Velká Británie, jež z otevírání dat udělaly svou prioritu. Postupně začaly svá data zpřístupňovat i jiné země Evropské unie; nové členské státy, mezi nimi i Česká republika však v otevírání mírně zaostávají.

Po několika letech praxe se přitom ukázalo, jaké obrovské výhody s sebou otevření dat přineslo.

Nejedná se jen o často zmiňovaný kladný ekonomický dopad (studie odhadují ekonomickou hodnotu otevřených dat v Evropské unii na několik desítek miliard ročně). Otevřená data přispívají vyšší transparentnosti veřejné správy – ukázkou je britský portál Where does my money go? nebo estonská Meieraha, které mapují, do kterých oblastí putují státní finance. Otevřená data obyvatelům a obyvatelkám také slouží jako skvělý informační nástroj. V Británii umožnilo otevření dat o dopravě vznik mnoha užitečných aplikací, například Route Risk monitorující nebezpečná místa na silnicích, nebo Illustreets, jenž vám díky propojení informací o dopravě, životním prostředí, kriminality a kvality škol pomůže najít vhodné místo pro bydlení. Německá aplikace Mapnificent zase ukazuje, kam všude se ve zvoleném čase a místě dokážete dopravit veřejnou dopravou.

Otevřená data rovněž pomáhají samotné vládě a státním institucím. Po tom, co nizozemské ministerstvo školství zpřístupnilo většinu svých dat veřejnosti, klesl počet dotazů, jenž nadměrně zahlcoval státní úředníky a úřednice.

Příklady ze zahraničí ukazují obrovský potenciál, jež otevřená data mají. Trendy nejen z Evropy směřují k co největší otevřenosti a přístupnosti informací – snad se jimi nechá ovlivnit i Česká republika.

Zdroj: Open Data Handbook

Jak to funguje ve veřejné správě?
Přemýšlel jsem, jak jednoduchým způsobem zajistit všem, radním, zastupitelům, široké veřejnosti i médiím, co nejlepší informaci o tom, jak město hospodaří. Inspirovali jsme se rozklikávacími rozpočty, které dávno fungují ve spoustě evropských měst. V současnosti máme nejen transparentní účty a veřejné smlouvy, ale i rozklikávací rozpočet města i všech jeho organizací. Naším cílem jsou participativní rozpočty, tj. spoluúčast občanů a občanských sdružení na tvorbě rozpočtu. O otevřená a strojově čitelná data se dlouhodobě snažíme, nicméně ne všechny informace je smysluplné nebo možné zveřejnit. To, co doposud zvěřejňujeme, není sledováno masově. Informace sledují např. novináři, kontrolní orgány, média, lidé z neziskových organizací a šíří dále informaci o tom, že hospodaření je průhledné. Veřejnost se však zapojuje do diskuze a mění se např. struktura stížností, kdy přichází konstruktivní a kvalitní připomínky na způsob řešení. A takováto kritika je nejlepší zpětná vazba.

Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě Jak využít otevřená data?hejbu

Dobře, tak co s nimi?

Aby si lidé dokázali lépe představit, jaké zajímavé věci mohou díky otevřeným datům vzniknout, spustili jsme v NESEHNUTÍ dvě modelové aplikace. Chceme skrze ně ukázat, jak si ideální využití otevřených dat představujeme – že dokážou propojit informování veřejnosti s jejím zapojováním se do aktuálního dění ve městě.

 

logo

HejbejBrnem.cz je aplikací o dopravě, jež vznikla za spolupráce studentů a studentek Mendelovy univerzity, a slouží jako zdroj informací k pohybu po městě na kole, šalinou, autobusem či pěšky. Údaje o dopravě a ovzduší ukazují, kde jsou aktuálně největší dopravní problémy a můžou být nápovědou, kterým místům je lepší se vyhnout. Aplikace uživatelům a uživatelkám také umožňuje svým Brnem “hýbat” – pohnout s aktuálními problémy města. Každý může pomocí tlačítka Chce to změnu nejen nahlásit aktuální potíže či krizovou situaci, ale také upozorňovat na dlouhodobé problémy – což pomůže zlepšovat situaci v MHD, s cyklodopravou v Brně, s veřejnými komunikacemi či ovzduším.

 

logoinv
Druhá, novější mobilní aplikace muzudychat.cz je již orientována čistě na aktuální stav ovzduší v Brně. Nabízí doporučení, jak se při zhoršené kvalitě vzduchu zachovat v různých situacích a s různými zdravotními potížemi. Nejopatrnější by měly být citlivé skupiny obyvatel, mezi které patří těhotné ženy, děti, starší lidé nebo lidé se srdečními onemocněními. Radu pro pohyb ve městě na webu najdou i lidé chystající se do města za sportem nebo na piknik. Znečištění nejvíce způsobuje automobilová doprava, proto web apeluje na snižování emisí – ať už používáním MHD či cyklodopravy, nebo chytrým plánováním při výběru bydliště.

 

Podpořte naše aktivity také finančně

Veřejných institucí a dat, která jsou pod pokličkou, je mnoho. Stejně rozmanité je také množství přínosů otevřených dat, od nových podnikatelských příležitostí nebo zapojení občanů do rozhodování, až po drobné užitečné aplikace pro každý den.
Otevírání dat je běh na dlouhou trať. Výsledek ale stojí za to.
Pojďme do toho spolu. Podpořte nás svým darem a pomozte nám zpřístupnit další data veřejných institucí!

Pravidelně

1. Výše daru
2. Kontaktní údaje


JménoPříjmeníEmailTelefon
3. Platební metoda

Poslední platba * (Nepřekročte platnost karty)Chci dostávat informace od NESEHNUTÍ.
Souhlasím s  provozními podmínkami  darujme.cz a se zpracováním osobních údajů.


Jednorázově

1. Výše daru
2. Kontaktní údaje


JménoPříjmeníEmailTelefon
3. Platební metoda
Chci dostávat informace od NESEHNUTÍ.
Souhlasím s  provozními podmínkami  darujme.cz a se zpracováním osobních údajů.